13 wpis

2 wpisy

11 wpis

9 wpis

8 wpis

11 wpis

2 wpisy

8 wpis

Terapia uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm oddziałuje nie tylko na organizm samego uzależnionego – jedną z wielu konsekwencji uzależnienia od alkoholu są zaburzone relacje z innymi członkami rodziny. DDA to syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików. Osoby, które dorastały w miejscu, gdzie znacznie nadużywano tej substancji, mogą mieć ogromne trudności w odnalezieniu się w dorosłym życiu. Ośrodek AGNUS oferuje nie tylko kompleksowe leczenie alkoholików (jednym z jego elementów jest terapia), lecz także świadczy pomoc tym, którzy z powodu obecności alkoholu w domu, musieli dorastać w poczuci strachu i wstydu.