13 wpis

2 wpisy

11 wpis

9 wpis

8 wpis

11 wpis

2 wpisy

8 wpis

Sprawy rozwodowe

W przypadku gdy Sąd orzeknie rozwód na podstawie spełnienia ustawowych przesłanek art.56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, to znaczy, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Powoduje to konsekwencje prawne dotyczące winy w rozkładzie pożycia, decyzji o opiece na dziećmi, kwestii alimentów oraz podziału majątku. Łódzka kancelaria adwokacka Pani Moniki Kitsche-Kwasiborskiej ma odpowiednie doświadczenie oraz znajomość praktyk sądowych, które przekładają się na optymalne rozwiązania dla rozwodzących się ludzi i ich dzieci.