16 wpis

3 wpisy

19 wpis

17 wpis

15 wpis

17 wpis

3 wpisy

10 wpis

Skuteczny detoks alkoholowy-ośrodek AGNUS

Czy dorosłą osobę, która uzależniła się od alkoholu można zmusić do odbycia terapii odwykowej? Owszem. Istnieje kilka takich sytuacji, są to np. rozkład życia rodzinnego, zakłócanie porządku publicznego, demoralizowanie nieletnich lub uchylanie się od pracy. Procedurę detoksu alkoholowego wszczyna biegły, który po przeprowadzeniu odpowiednich badań decyduje o skierowaniu pacjenta na leczenia ambulatoryjne, kieruje go do zakładu zamkniętego lub na terapię grupową, którą uzależniony może odbyć w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu AGNUS pod okiem profesjonalnej kadry psychoterapeutów.